Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
admin AGPL-3.0 2% 390 2,475 6 1
core AGPL-3.0 0% 631 7,118
moulinette AGPL-3.0 1% 55 306
SSOwat AGPL-3.0 21% 37 211
Project website yunohost.org
Translation license AGPL-3.0 core SSOwat moulinette admin
Languages 1
Source strings 1,135
Source words 10,180
Source characters 66,167
Hosted strings 1,135
Hosted words 10,180
Hosted characters 66,167
User avatar None

New strings to translate

YunoHost / adminCzech

New strings to translate 17 hours ago
User avatar None

Resource update

YunoHost / adminCzech

Resource update 17 hours ago
User avatar tomas-vl

Marked for edit

YunoHost / adminCzech

No manifest.json file
Soubor manifest.json nenalezen
5 days ago
User avatar tomas-vl

New translation

YunoHost / adminCzech

Remove this application.
Odstranit tuto aplikaci.
5 days ago
User avatar tomas-vl

Translation changed

YunoHost / adminCzech

This feature hasn't been implemented in this app yet
Tato funkce do této aplikace ještě nebyla přidána.
5 days ago
User avatar tomas-vl

New translation

YunoHost / adminCzech

This feature hasn't been implemented in this app yet
Tato funkce do této aplikace ještě nebyla přidána.
5 days ago
User avatar tomas-vl

Marked for edit

YunoHost / adminCzech

Change the access URL of this application (domain and/or path).
Změnit přístupovou adresu této aplikace (doména a/nebo cesta).
5 days ago
User avatar tomas-vl

Marked for edit

YunoHost / adminCzech

Redirect domain root to this application ({domain}).
Přesměrovat primární doménu na tuto aplikaci (%s).
5 days ago
User avatar tomas-vl

Marked for edit

YunoHost / adminCzech

Groups / users currently allowed to access this app:
Skupiny a uživatelé kterým je povolen přístup aplikace:
5 days ago
User avatar tomas-vl

Marked for edit

YunoHost / adminCzech

The YunoHost API is not responding. Maybe 'yunohost-api' is down or got restarted?
API YunoHost neodpovídá. Je možné, že „yunohost-api“ spadlo nebo bylo restartováno.
5 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity