Translation status

Strings47
100.0% Translate
Words230
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 33.8% 12.3% 0.6% 1.1% 0.0% 0.9% Translate
moulinette 94.7% 92.9% 1.8% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
core 1.1% 0.5% 0.3% 0.3% 0.0% 0.2% Translate

Translation Information

Project website https://yunohost.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license AGPL-3.0-or-later
Repository https://github.com/YunoHost/SSOwat.git
Repository branch stretch-unstable 6a14e78, 10 days ago
Filemaskportal/locales/*.json
Monolingual base language fileportal/locales/en.json
Translation file portal/locales/sv.json
When User Action Detail Object
5 months ago None Committed changes YunoHost/SSOwat - Swedish
5 months ago None Committed changes YunoHost/SSOwat - Swedish
7 months ago amirtaleqt New translation YunoHost/SSOwat - Swedish
Omdirigeringsfel: Okontrollerad domän
7 months ago amirtaleqt New translation YunoHost/SSOwat - Swedish
Omdirigeringsfel: Ogiltig URL
7 months ago amirtaleqt New translation YunoHost/SSOwat - Swedish
Logga in från portalen
7 months ago amirtaleqt New translation YunoHost/SSOwat - Swedish
Logga in för att få tillgång till det här innehållet
7 months ago amirtaleqt New translation YunoHost/SSOwat - Swedish
Ogiltig e-post vidarebefordringsadress
7 months ago amirtaleqt New translation YunoHost/SSOwat - Swedish
Välj ett användarlösenord på minst åtta tecken - även om det är bra att använda längre (dvs ett lösenord) och / eller använda olika typer av tecken (versaler, versaler, siffror och specialtecken).
7 months ago amirtaleqt New contributor YunoHost/SSOwat - Swedish
7 months ago autom New translation YunoHost/SSOwat - Swedish
Administration
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 47 230
Translated 100.0% 47 230
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 5, 2019, 8:28 a.m.
Last author amirale qt

Activity in last 30 days

Activity in last year