Translation projects API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/projects/yunohost/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 115381,
  "next": "https://translate.yunohost.org/api/projects/yunohost/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-28T19:02:08.642583Z",
      "action": 21,
      "target": "",
      "id": 131880,
      "action_name": "Repository rebased",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131880/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-28T19:02:07.140296Z",
      "action": 53,
      "target": "",
      "id": 131879,
      "action_name": "Repository notification received",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131879/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-28T19:00:31.784286Z",
      "action": 21,
      "target": "",
      "id": 131878,
      "action_name": "Repository rebased",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131878/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-28T19:00:30.415927Z",
      "action": 53,
      "target": "",
      "id": 131877,
      "action_name": "Repository notification received",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131877/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-28T15:54:22.110133Z",
      "action": 21,
      "target": "",
      "id": 131876,
      "action_name": "Repository rebased",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131876/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-28T15:54:20.625277Z",
      "action": 53,
      "target": "",
      "id": 131875,
      "action_name": "Repository notification received",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131875/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-28T15:52:20.561177Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 131874,
      "action_name": "Changes pushed",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131874/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-28T15:52:09.313962Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 131873,
      "action_name": "Changes pushed",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131873/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/admin/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/admin/gl/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-28T15:52:05.863215Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 131872,
      "action_name": "Changes committed",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131872/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2024-02-28T15:52:05.350345Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 131871,
      "action_name": "Changes committed",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131871/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90137/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.447394Z",
      "action": 9,
      "target": "Enviar",
      "id": 131870,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131870/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90136/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.406019Z",
      "action": 9,
      "target": "*Non* copies-pegues o URL do repositorio do código. Se o proxecto non ten unha web propia, deixa o campo baleiro.",
      "id": 131869,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131869/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90135/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.385614Z",
      "action": 9,
      "target": "Páxina web do proxecto",
      "id": 131868,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131868/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90134/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.361215Z",
      "action": 9,
      "target": "O proxecto YunoHost só empaqueta software libre/código-aberto (con excepcións examinadas de xeito particular caso a caso se non son totalmente-libres)",
      "id": 131867,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131867/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90133/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.341323Z",
      "action": 9,
      "target": "Ligazón á LICENZA do proxecto",
      "id": 131866,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131866/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90132/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.320285Z",
      "action": 9,
      "target": "Repositorio do código do proxecto",
      "id": 131865,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131865/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/92480/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.296436Z",
      "action": 9,
      "target": "Non precisas repetir '[App] é ...'. Tampouco hai que insistir en que é libre/código-aberto ou auto-hospedable (se non fose así tampouco a incluiríamos en YunoHost). Evita usar xerga do eido do márquetin como 'a mellor', ou termos xenéricos como 'fácil', 'simple', 'lixeira'.",
      "id": 131864,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131864/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90130/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.277714Z",
      "action": 9,
      "target": "Por favor sé breve e céntrate no que fai a app.",
      "id": 131863,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131863/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90129/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.259479Z",
      "action": 9,
      "target": "Descrición da app",
      "id": 131862,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131862/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90128/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.241441Z",
      "action": 9,
      "target": "A revisión destas propostas esgota ás persoas voluntarias, por favor non envíes sen pensalo toda app ao chou que vises por aí en Internet.",
      "id": 131861,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131861/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90127/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.221036Z",
      "action": 9,
      "target": "Debido aos abusos recibidos, só se permite unha proposta cada 15 días por persoa.",
      "id": 131860,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131860/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90126/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.202321Z",
      "action": 9,
      "target": "Tes que iniciar sesión para poder enviar unha app á lista de desexos",
      "id": 131859,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131859/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90125/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.178843Z",
      "action": 9,
      "target": "Suxire unha aplicación para engadila ao catálogo de YunoHost",
      "id": 131858,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131858/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90124/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.149956Z",
      "action": 9,
      "target": "Marca cunha estrela",
      "id": 131857,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131857/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90123/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.129458Z",
      "action": 9,
      "target": "Repositorio do código",
      "id": 131856,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131856/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90122/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.106669Z",
      "action": 9,
      "target": "Páxina web oficial",
      "id": 131855,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131855/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90121/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.087052Z",
      "action": 9,
      "target": "Descrición",
      "id": 131854,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131854/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90120/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.067973Z",
      "action": 9,
      "target": "Nome",
      "id": 131853,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131853/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90119/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.029470Z",
      "action": 9,
      "target": "Suxire unha app",
      "id": 131852,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131852/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90118/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:30.001684Z",
      "action": 9,
      "target": "A lista de desexos é o lugar onde as persoas suxiren de xeito colectivo e votan por aquelas apps que lles gustaría ver empaquetadas para usar en YunoHost dentro do catálogo oficial. Emporiso, o feito de que as apps aparezan aquí non debe ser interpretado como que YunoHost ten previsto integralas, é simplemente unha fonte de inspiración para as persoas que crean os paquetes das aplicacións.",
      "id": 131851,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131851/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90117/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.977269Z",
      "action": 9,
      "target": "Lista de Aplicacións desexadas",
      "id": 131850,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131850/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90116/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.956084Z",
      "action": 9,
      "target": "Ve todas as aplicacións",
      "id": 131849,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131849/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90115/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.938477Z",
      "action": 9,
      "target": "Tenda de Aplicacións",
      "id": 131848,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131848/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90114/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.921379Z",
      "action": 9,
      "target": "Estas son as apps que non superaron as nosas probas automatizadas.",
      "id": 131847,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131847/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90113/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.895199Z",
      "action": 9,
      "target": "Aplicacións marcadas actualmente como estragadas",
      "id": 131846,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131846/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90112/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.871308Z",
      "action": 9,
      "target": "Mira na lista de desexos!",
      "id": 131845,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131845/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90111/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.840883Z",
      "action": 9,
      "target": "Non atopas o que buscabas?",
      "id": 131844,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131844/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90110/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.806748Z",
      "action": 9,
      "target": "Non hai resultados.",
      "id": 131843,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131843/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90109/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.778600Z",
      "action": 9,
      "target": "Mostrar só apps que lle puxeches estrela",
      "id": 131842,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131842/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90108/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.752151Z",
      "action": 9,
      "target": "Require iniciar sesión",
      "id": 131841,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131841/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90107/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.719286Z",
      "action": 9,
      "target": "Alfabético",
      "id": 131840,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131840/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90106/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.684589Z",
      "action": 9,
      "target": "Máis recente",
      "id": 131839,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131839/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90105/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.656775Z",
      "action": 9,
      "target": "Popularidade",
      "id": 131838,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131838/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90104/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.624093Z",
      "action": 9,
      "target": "Orde por",
      "id": 131837,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131837/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90103/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.594491Z",
      "action": 9,
      "target": "Todas as apps",
      "id": 131836,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131836/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/92479/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.561603Z",
      "action": 9,
      "target": "Buscar…",
      "id": 131835,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131835/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90101/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.525295Z",
      "action": 9,
      "target": "Buscar",
      "id": 131834,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131834/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90100/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.496210Z",
      "action": 9,
      "target": "Catálogo de Aplicacións",
      "id": 131833,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131833/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90099/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.460390Z",
      "action": 9,
      "target": "Creada con <i class='text-red-500 fa fa-heart-o' aria-label='love'></i> usando <a class='text-blue-800' href='https://flask.palletsprojects.com'>Flask</a> e <a class='text-blue-800' href='https://tailwindcss.com/'>TailwindCSS</a> - <a class='text-blue-800' href='https://github.com/YunoHost/apps/tree/master/store'><i class='fa fa-code fa-fw' aria-hidden='true'></i> Fonte</a>",
      "id": 131832,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131832/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.yunohost.org/api/units/90098/?format=api",
      "component": "https://translate.yunohost.org/api/components/yunohost/apps/?format=api",
      "translation": "https://translate.yunohost.org/api/translations/yunohost/apps/gl/?format=api",
      "user": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "author": "https://translate.yunohost.org/api/users/ghose/?format=api",
      "timestamp": "2024-02-28T12:45:29.420147Z",
      "action": 9,
      "target": "Mostrar menú",
      "id": 131831,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "https://translate.yunohost.org/api/changes/131831/?format=api"
    }
  ]
}