When User Action Detail Object
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Suprimir el permís «{}»
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Afegir el permís «{}» per l'aplicació «{}»
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
No s'ha pogut actualitzat el grup «{group}»
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
S'ha actualitzat el grup «{group}»
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Grup {group:s} desconegut
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Ha fallat la informació del grup
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
El grup {group:s} no es pot eliminar manualment.
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
No s'ha pogut eliminar el grup «{group}“
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
S'ha eliminat el grup «{group}»
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
No s'ha pogut crear el grup «{group}»
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
S'ha creat el grup «{group}»
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
El grup {name:s} ja existeix
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
El grup «{group:s}» ja té els permisos «{permission:s}» desactivats per l'aplicació «{app:s}»
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
El fitxer de metadades yaml associat amb els registres està malmès: « {md_file} »
Error: {error}
3 hours ago xaloc33 Translation changed YunoHost/moulinette - Catalan
Hi ha una altra comandaordre de YunoHost en execució, s'executarà aquesta comandaordre un cop l'anterior hagi acabat
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/moulinette - Catalan
l'altra ordre tot just ha acabat, ara s'executarà aquesta ordre
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/moulinette - Catalan
Encara en espera…
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/moulinette - Catalan
Hi ha una altra comanda de YunoHost en execució, s'executarà aquesta comanda un cop l'anterior hagi acabat
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/moulinette - Catalan
Ordre '{command:s}' desconegut ?
3 hours ago xaloc33 Translation changed YunoHost/moulinette - Catalan
Error desconegut al intentar llegir el fitxer {file:s} (causamotiu: {error:s})