When User Action Detail Object
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Heu de tornar a redefinir els permisos utilitzant «yunohost user permission add -u USER» abans d'eliminar un grup permès
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Actualitzant l'esquema LDAP…
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Actualitzant la base de dades LDAP…
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
S'ha tornat el sistema a l'estat anterior.
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
La migració ha fallat … s'intenta tornar el sistema a l'estat anterior.
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Fent la migració dels permisos de la configuració de les aplicacions a LDAP…
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Ha fallat l'actualització de LDAP. Error: {error:s}
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Sembla que heu modificat manualment la configuració LDAP. Per fer aquesta migració s'ha d'actualitzar la configuració LDAP.
Guardeu la configuració actual, reinicieu la configuració original amb l'ordre «yunohost tools regen-conf -f» i torneu a intentar la migració
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Migració completa. Ja podeu gestionar grups d'usuaris.
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Creant un grup per a cada usuari…
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
No s'ha pogut fer la còpia de seguretat abans de la migració. No s'ha pogut fer la migració. Error: {error:s}
3 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Creant una còpia de seguretat de la base de dades LDAP i la configuració de les aplicacions abans d'efectuar la migració.
4 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Configurar el grup d'usuaris i els permisos per les aplicacions i els serveis
4 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
La bústia de correu està desactivada per als usuaris {user:s}
4 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Actualitzar el permís «{}»
4 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Actualitzar el permís «{}»
4 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Actualitzar grup «{}»
4 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Eliminar grup «{}»
4 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Afegir grup «{}»
4 hours ago xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Actualitzar el permís «{}» per l'aplicació «{}»