When User Action Detail Object
5 months ago none Committed changes YunoHost/SSOwat - Catalan
5 months ago xaloc33 New translation YunoHost/SSOwat - Catalan
Esteu a punt de definir una nova contrasenya d'usuari. La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters ; tot i que és de bona pràctica utilitzar una contrasenya més llarga (és a dir una frase de contrasenya) i/o utilitzar diferents tipus de caràcters (majúscules, minúscules, dígits i caràcters especials).
5 months ago xaloc33 New translation YunoHost/SSOwat - Catalan
La contrasenya ha de tenir un mínim de 12 caràcters i tenir dígits, majúscules, minúscules i caràcters especials
5 months ago xaloc33 New translation YunoHost/SSOwat - Catalan
La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters i tenir dígits, majúscules, minúscules i caràcters especials
5 months ago xaloc33 New translation YunoHost/SSOwat - Catalan
La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters i ha de contenir dígits, majúscules i minúscules
5 months ago xaloc33 New translation YunoHost/SSOwat - Catalan
La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters
5 months ago xaloc33 New translation YunoHost/SSOwat - Catalan
Aquesta contrasenya és una de les més utilitzades en el món. Si us plau utilitzeu-ne una més única.
5 months ago none Resource update YunoHost/SSOwat - Catalan