When User Action Detail Object
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
Ja s'ha donat el permís «{permission:s}» per l'aplicació {app:s}
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
L'usuari {user:s} no és en el grup {group:s}
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
L'usuari {user:s} ja és en el grup {group:s}
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
No s'ha pogut actualitzar la llista d'aplicacions de YunoHost a causa de: {error}
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
El nom de grup ja existeix en el sistema de grups
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
No es pot eliminar l'usuari {user:s} del grup {group:s}
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
No es pot eliminar el permís principal
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
No hi ha cap permís per actualitzar
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
S'ha actualitzat el permís «{permission:s}» per l'aplicació {app:s}
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
S'ha actualitzat la base de dades del permís
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
L'actualització del permís ha fallat
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
El nom del permís «{permission:s}» no és vàlid
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
No s'ha trobat el permís «{permission:s}» per l'aplicació {app:s}
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
L'eliminació del permís «{permission:s}» per l'aplicació {app:s} ha fallat
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
S'ha eliminat el permís «{permission:s}» per l'aplicació {app:s}
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
La creació del permís ha fallat
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
S'ha creat el permís «{permission:s}» per l'aplicació {app:s}
yesterday xaloc33 New translation YunoHost/core - Catalan
El permís «{permission:s}» ja existeix per l'aplicació {app:s}
yesterday xaloc33 Translation changed YunoHost/core - Catalan
No s'ha pogut eliminar el grup «{group}»
2 days ago Quent New translation YunoHost/core - Occitan
Creacion d’una còpia de seguretat de la basa de donadas LDAP e de la configuracion de las aplicacions abans d’efectuar la migracion.