Key English Polish
portal YunoHost Portal Portal YunoHost
information Your info Twoje informacje
username Username Nazwa użytkownika
password Password Hasło
fullname Full name Pełne imię i nazwisko
mail_addresses E-mail addresses Adresy e-mail
mail_forward E-mail forwarding address Adres do przekazywania wiadomości e-mail
new_mail newmail@mydomain.org nowymail@domena.org
new_forward newforward@myforeigndomain.org newforward@myforeigndomain.org
add_mail Add an e-mail alias Dodaj alias e-mail
add_forward Add an e-mail forwarding address Dodaj adres e-mail do przekazywania
ok OK OK
cancel Cancel Anuluj
change_password Change password Zmień hasło
edit Edit Edytuj
current_password Current password Aktualne hasło
new_password New password Nowe hasło
confirm Confirm Potwierdź
login Log in Zaloguj Się
logout Log out Wyloguj