Key English Dutch
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Kies een gebruikerswachtwoord van minimaal 8 tekens - hoewel het een goede gewoonte is om langere (bijvoorbeeld een wachtwoordzin) te gebruiken en/of verschillende soorten tekens te gebruiken (hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens).