Key English Norwegian Bokmål
footerlink_administration Administration Administrasjon
cancel Cancel Avbryt
confirm Confirm Bekreft
username Username Brukernavn
footerlink_documentation Documentation Dokumentasjon
change_password Change password Endre passord
wrong_username_password Wrong username or password Feil brukernavn eller passord
please_login Please log in to access to this content Logg inn for å få tilgang til dette innholdet
please_login_from_portal Please log in from the portal Logg inn fra portalen
current_password Current password Nåværende passord
new_password New password Nytt passord
ok OK OK
password Password Passord
edit Edit Rediger
footerlink_edit Edit my profile Rediger min profil
footerlink_support Support Støtte
invalid_domain Invalid domain in Ugyldig domene i
logged_out Logged out Utlogget
redirection_error_unmanaged_domain Redirection error: Unmanaged domain Videresendingsfeil: Uhåndtert domene
portal YunoHost Portal YunoHost-portal