Key English Norwegian Bokmål
portal YunoHost Portal YunoHost-portal
redirection_error_unmanaged_domain Redirection error: Unmanaged domain Videresendingsfeil: Uhåndtert domene
logged_out Logged out Utlogget
invalid_domain Invalid domain in Ugyldig domene i
footerlink_support Support Støtte
footerlink_edit Edit my profile Rediger min profil
edit Edit Rediger
password Password Passord
ok OK OK
new_password New password Nytt passord
current_password Current password Nåværende passord
please_login_from_portal Please log in from the portal Logg inn fra portalen
please_login Please log in to access to this content Logg inn for å få tilgang til dette innholdet
wrong_username_password Wrong username or password Feil brukernavn eller passord
change_password Change password Endre passord
footerlink_documentation Documentation Dokumentasjon
username Username Brukernavn
confirm Confirm Bekreft
cancel Cancel Avbryt
footerlink_administration Administration Administrasjon