Key English Hungarian
wrong_username_password Wrong username or password Rossz felhasználónév vagy jelszó
footerlink_support Support Támogatás
fullname Full name Teljes név
missing_required_fields Fill in the required fields Töltse ki a kötelező mezőket
new_password New password Új jelszó
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Válasszon legalább 8 karakterből álló felhasználói jelszót - jó gyakorlat azonban hosszabb jelszó használata (azaz egy jelmondat) és/vagy különféle karakterek (nagybetűk, kisbetűk, számjegyek és speciális karakterek) használata.
portal YunoHost Portal YunoHost portál