Key English Hungarian
cancel Cancel Megszünteti
confirm Confirm megerősít
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something a bit more unique. Ez a jelszó a világ egyik leggyakrabban használt jelszava. Kérjük, válasszon egy kicsit egyediabbat.
password_too_simple_2 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper and lower characters A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és számjegyű, felső és alsó karaktereket kell tartalmaznia