Key English Hungarian
cancel Cancel Megszünteti
confirm Confirm megerősít
login Log in Belépés
logout Log out Kijelentkezés
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something a bit more unique. Ez a jelszó a világ egyik leggyakrabban használt jelszava. Kérjük, válasszon egy kicsit egyediabbat.
password_too_simple_2 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper and lower characters A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és számjegyű, felső és alsó karaktereket kell tartalmaznia
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell számjegy, felső, alsó és speciális karaktereket
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters A jelszónak legalább 12 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell számjegy, felső, alsó és speciális karaktereket
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Válasszon legalább 8 karakterből álló felhasználói jelszót - jó gyakorlat azonban hosszabb jelszó használata (azaz egy jelmondat) és/vagy különféle karakterek (nagybetűk, kisbetűk, számjegyek és speciális karakterek) használata.