Key English Hungarian
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell számjegy, felső, alsó és speciális karaktereket
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters A jelszónak legalább 12 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell számjegy, felső, alsó és speciális karaktereket
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Válasszon legalább 8 karakterből álló felhasználói jelszót - jó gyakorlat azonban hosszabb jelszó használata (azaz egy jelmondat) és/vagy különféle karakterek (nagybetűk, kisbetűk, számjegyek és speciális karakterek) használata.