Key English Hungarian
add_mail Add an e-mail alias Adjon hozzá egy e-mail álnevet
add_forward Add an e-mail forwarding address Adjon hozzá egy e-mail továbbító címet
footerlink_administration Administration Adminisztráció
wrong_current_password The current password is wrong A jelenlegi jelszó helytelen
password_not_match The passwords don't match A jelszavak nem egyeznek
password_changed Password changed A jelszó megváltozott
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters A jelszónak legalább 12 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell számjegy, felső, alsó és speciális karaktereket
password_too_simple_1 The password needs to be at least 8 characters long A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie
password_too_simple_2 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper and lower characters A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és számjegyű, felső és alsó karaktereket kell tartalmaznia
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell számjegy, felső, alsó és speciális karaktereket
redirection_error_invalid_url Redirection error: Invalid URL Átirányítási hiba: érvénytelen URL
redirection_error_unmanaged_domain Redirection error: Unmanaged domain Átirányítási hiba: Nem kezelt domain
mail_already_used E-mail address already in use Az e-mail cím már használatban van
information_updated Info updated Az információ frissítve
information Your info Az Ön adata
login Log in Belépés
footerlink_documentation Documentation Dokumentáció
mail_addresses E-mail addresses Email címek
mail_forward E-mail forwarding address E-mail továbbítási cím
invalid_domain Invalid domain in Érvénytelen domain itt