Key English Hungarian
add_forward Add an e-mail forwarding address Adjon hozzá egy e-mail továbbító címet
add_mail Add an e-mail alias Adjon hozzá egy e-mail álnevet
cancel Cancel Megszünteti
change_password Change password Jelszó módosítása
confirm Confirm megerősít
current_password Current password Jelenlegi jelszó
edit Edit Ezerkesztése
footerlink_administration Administration Adminisztráció
footerlink_documentation Documentation Dokumentáció
footerlink_edit Edit my profile Profilom szerkesztése
footerlink_support Support Támogatás
fullname Full name Teljes név
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Válasszon legalább 8 karakterből álló felhasználói jelszót - jó gyakorlat azonban hosszabb jelszó használata (azaz egy jelmondat) és/vagy különféle karakterek (nagybetűk, kisbetűk, számjegyek és speciális karakterek) használata.
information Your info Az Ön adata
information_updated Info updated Az információ frissítve
invalid_domain Invalid domain in Érvénytelen domain itt
invalid_mail Invalid e-mail address Érvénytelen e-mail cím
invalid_mailforward Invalid e-mail forwarding address Érvénytelen e-mail továbbító cím
logged_out Logged out Kilépett
login Log in Belépés