Key English Hungarian
portal YunoHost Portal YunoHost portál
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Válasszon legalább 8 karakterből álló felhasználói jelszót - jó gyakorlat azonban hosszabb jelszó használata (azaz egy jelmondat) és/vagy különféle karakterek (nagybetűk, kisbetűk, számjegyek és speciális karakterek) használata.
new_password New password Új jelszó
missing_required_fields Fill in the required fields Töltse ki a kötelező mezőket
fullname Full name Teljes név
footerlink_support Support Támogatás
wrong_username_password Wrong username or password Rossz felhasználónév vagy jelszó
ok OK Rendben
footerlink_edit Edit my profile Profilom szerkesztése
new_mail newmail@mydomain.org newmail@mydomain.org
new_forward newforward@myforeigndomain.org newforward@myforeigndomain.org
user_saving_fail Could not save new user info Nem sikerült menteni az új felhasználói információkat
password_changed_error Could not change password Nem sikerült megváltoztatni a jelszót
cancel Cancel Megszünteti
confirm Confirm megerősít
logged_out Logged out Kilépett
logout Log out Kijelentkezés
please_login Please log in to access to this content Kérjük, jelentkezzen be, hogy hozzáférjen ehhez a tartalomhoz
please_login_from_portal Please log in from the portal Kérjük, jelentkezzen be a portálról
change_password Change password Jelszó módosítása