Key English Hungarian
password_changed Password changed A jelszó megváltozott
password_changed_error Could not change password Nem sikerült megváltoztatni a jelszót
password_not_match The passwords don't match A jelszavak nem egyeznek
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something a bit more unique. Ez a jelszó a világ egyik leggyakrabban használt jelszava. Kérjük, válasszon egy kicsit egyediabbat.
password_too_simple_1 The password needs to be at least 8 characters long A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie
password_too_simple_2 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper and lower characters A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és számjegyű, felső és alsó karaktereket kell tartalmaznia
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell számjegy, felső, alsó és speciális karaktereket
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters A jelszónak legalább 12 karakter hosszúnak kell lennie, és tartalmaznia kell számjegy, felső, alsó és speciális karaktereket
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Válasszon legalább 8 karakterből álló felhasználói jelszót - jó gyakorlat azonban hosszabb jelszó használata (azaz egy jelmondat) és/vagy különféle karakterek (nagybetűk, kisbetűk, számjegyek és speciális karakterek) használata.
wrong_current_password The current password is wrong A jelenlegi jelszó helytelen
invalid_mail Invalid e-mail address Érvénytelen e-mail cím
invalid_domain Invalid domain in Érvénytelen domain itt
invalid_mailforward Invalid e-mail forwarding address Érvénytelen e-mail továbbító cím
mail_already_used E-mail address already in use Az e-mail cím már használatban van
information_updated Info updated Az információ frissítve
user_saving_fail Could not save new user info Nem sikerült menteni az új felhasználói információkat
missing_required_fields Fill in the required fields Töltse ki a kötelező mezőket
wrong_username_password Wrong username or password Rossz felhasználónév vagy jelszó
logged_out Logged out Kilépett
please_login Please log in to access to this content Kérjük, jelentkezzen be, hogy hozzáférjen ehhez a tartalomhoz