Key English Finnish
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters Salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä pitkä ja sen on sisällettävä numeroita, isoja ja pieniä merkkejä
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters Salasanan on oltava vähintään 12 merkkiä pitkä ja sen on sisällettävä numeroita, isoja ja pieniä merkkejä
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Valitse vähintään kahdeksan merkkiä pitkä salasana - on kuitenkin hyvä käyttää pidempiä salasanoja (esim. salasanalause) ja/tai erilaisia merkkejä (isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä).