Key English Basque
add_forward Add an e-mail forwarding address Gehitu helbide elektronikoa birbidaltzeko e-maila
add_mail Add an e-mail alias Gehitu e-mail ezizen bat
cancel Cancel Utzi
change_password Change password Aldatu pasahitza
confirm Confirm Berretsi
current_password Current password Oraingo pasahitza
edit Edit Editatu
footerlink_administration Administration Administrazioa
footerlink_documentation Documentation Dokumentazioa
footerlink_edit Edit my profile Editatu profila
footerlink_support Support Laguntza
fullname Full name Izen osoa
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Aukeratu gutxienez zortzi karaktere dituen erabiltzaile-pasahitz bat — baina gomendioa pasahitz luzeagoak erabiltzea da (adibidez, esaldi bat) edota karaktere desberdinak erabiltzea (larriak, txikiak, zenbakiak eta karaktere bereziak).
information Your info Zure informazioa
information_updated Info updated Informazioa eguneratu da
invalid_domain Invalid domain in Domeinu okerra
invalid_mail Invalid e-mail address Helbide elektronikoa ez da zuzena
invalid_mailforward Invalid e-mail forwarding address Birbidalketarako helbide okerra
logged_out Logged out Saioa itxita
login Log in Hasi saioa