Key English Basque
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something a bit more unique. Pasahitz hau munduko pasahitz erabilienen artean dago. Mesedez, aukeratu bereziagoa den zerbait.
password_too_simple_2 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper and lower characters Pasahitzak gutxienez zortzi karaktere izan behar ditu eta zenbakiak, hizki larriak eta hizki txikiak izan behar ditu
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters Pasahitzak gutxienez zortzi karaktere izan behar ditu eta zenbakiak, hizki larriak, hizki txikiak eta karaktere bereziak izan behar ditu
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contains digit, upper, lower and special characters Pasahitzak gutxienez 12 karaktere izan behar ditu eta zenbakiak, hizki larriak, hizki txikiak eta karaktere bereziak izan behar ditu
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Aukeratu gutxienez zortzi karaktere dituen erabiltzaile-pasahitz bat — baina gomendioa pasahitz luzeagoak erabiltzea da (adibidez, esaldi bat) edota karaktere desberdinak erabiltzea (larriak, txikiak, zenbakiak eta karaktere bereziak).