Key English Czech
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something a bit more unique. Toto heslo je jedním z nejpoužívanějších na světě. Zvolte si prosím něco jediněčnějšího.
good_practices_about_user_password Pick a user password of at least 8 characters - though it is good practice to use longer ones (i.e. a passphrase) and/or use various kind of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Vyberte si heslo aspoň 8 znaků dlouhé - dobrou praxí je ale používat delší frázi a používat různé druhy znaků (velká a malá písmena, číslice a speciální znaky).