Key English Czech
portal YunoHost Portal YunoHost Portál
information Your info Vaše údaje
username Username Uživatelské jméno
password Password Heslo
fullname Full name Jméno a příjmení
mail_addresses E-mail addresses E-mailová adresa
mail_forward E-mail forwarding address E-mail pro přeposílání
new_mail newmail@mydomain.org newmail@mydomain.org
new_forward newforward@myforeigndomain.org newforward@myforeigndomain.org
add_mail Add an e-mail alias Přidat e-mail alias
add_forward Add an e-mail forwarding address Přidat e-mailovou adresu pro přeposílání
ok OK OK
cancel Cancel Storno
change_password Change password Změnit heslo
edit Edit Upravit
current_password Current password Současné heslo
new_password New password Nové heslo
confirm Confirm Potvrdit
login Log in Přihlásit se
logout Log out Odhlásit se