Key English Catalan
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contains digit, upper, lower and special characters La contrasenya ha de tenir un mínim de 8 caràcters i tenir dígits, majúscules, minúscules i caràcters especials
password_not_match The passwords don't match Les contrasenyes no coincideixen
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something a bit more unique. Aquesta contrasenya és una de les més utilitzades en el món. Si us plau utilitzeu-ne una més única.
username Username Nom d'usuari
wrong_username_password Wrong username or password Contrasenya o nom d'usuari incorrectes
information Your info La teva informació
portal YunoHost Portal Portal YunoHost