Key English Catalan
footerlink_administration Administration Administració
mail_addresses E-mail addresses Adreces de correu electrònic
add_mail Add an e-mail alias Afegir un àlies de correu electrònic
add_forward Add an e-mail forwarding address Afegir un correu electrònic de reenviament
footerlink_support Support Ajuda
password_listed This password is among the most used passwords in the world. Please choose something a bit more unique. Aquesta contrasenya és una de les més utilitzades en el món. Si us plau utilitzeu-ne una més única.
cancel Cancel Cancel·lar
change_password Change password Canvia la contrasenya
confirm Confirm Confirmar
password Password Contrasenya
current_password Current password Contrasenya actual
password_changed Password changed Contrasenya canviada
wrong_username_password Wrong username or password Contrasenya o nom d'usuari incorrectes
mail_forward E-mail forwarding address Correu electrònic de reenviament
invalid_mailforward Invalid e-mail forwarding address Correu electrònic de reenviament invàlid
footerlink_documentation Documentation Documentació
invalid_domain Invalid domain in Domini invàlid a
edit Edit Editar
footerlink_edit Edit my profile Editar el meu perfil
mail_already_used E-mail address already in use El correu electrònic ja utilitzat