Key English Catalan
add_mail Add an e-mail alias Afegir un àlies de correu electrònic
add_forward Add an e-mail forwarding address Afegir un correu electrònic de reenviament
footerlink_administration Administration Administració
cancel Cancel Cancel·lar
change_password Change password Canvia la contrasenya
confirm Confirm Confirmar
password_changed_error Could not change password No s'ha pogut canviar la contrasenya
user_saving_fail Could not save new user info No s'han pogut enregistrar les noves dades de l'usuari
current_password Current password Contrasenya actual
footerlink_documentation Documentation Documentació
edit Edit Editar
footerlink_edit Edit my profile Editar el meu perfil
mail_already_used E-mail address already in use El correu electrònic ja utilitzat
mail_addresses E-mail addresses Adreces de correu electrònic
mail_forward E-mail forwarding address Correu electrònic de reenviament
missing_required_fields Fill in the required fields Ompliu els camps obligatoris
fullname Full name Nom complet
information_updated Info updated Informació actualitzada
invalid_domain Invalid domain in Domini invàlid a
invalid_mail Invalid e-mail address El correu electrònic no és vàlid