Key English Catalan
portal YunoHost Portal Portal YunoHost
information Your info La teva informació
username Username Nom d'usuari
password Password Contrasenya
fullname Full name Nom complet
mail_addresses E-mail addresses Adreces de correu electrònic
mail_forward E-mail forwarding address Correu electrònic de reenviament
new_mail newmail@mydomain.org nou_correu@domini.org
new_forward newforward@myforeigndomain.org noureenviament@dominiextern.org
add_mail Add an e-mail alias Afegir un àlies de correu electrònic
add_forward Add an e-mail forwarding address Afegir un correu electrònic de reenviament
ok OK OK
cancel Cancel Cancel·lar
change_password Change password Canvia la contrasenya
edit Edit Editar
current_password Current password Contrasenya actual
new_password New password Nova contrasenya
confirm Confirm Confirmar
login Log in Iniciar sessió
logout Log out Tancar sessió