Key English Turkish
argument_required Argument '{argument}' is required {argument} argümanı gerekli
authentication_required Authentication required Yetklendirme gerekli
confirm Confirm {prompt} {prompt}'i doğrulayın
deprecated_command '{prog} {command}' is deprecated and will be removed in the future '{prog} {command}' kullanımdan kaldırıldı ve gelecekte kaldırılacak
deprecated_command_alias '{prog} {old}' is deprecated and will be removed in the future, use '{prog} {new}' instead '{prog} {old}' kullanımdan kaldırıldı ve gelecekte kaldırılacak, bunun yerine '{prog} {new}' kullanın
error Error: Hata:
file_not_exist File does not exist: '{path}' Dosya mevcut değil: '{path}'
folder_exists Folder already exists: '{path}' Klasör zaten var: '{path}'
info Info: Bilgi:
instance_already_running There is already a YunoHost operation running. Please wait for it to finish before running another one. Halihazırda bir YunoHost operasyonu var. Lütfen başka bir tane çalıştırmadan önce bitmesini bekleyin.
invalid_argument Invalid argument '{argument}': {error} Geçersiz argüman '{argument}': {error}
invalid_usage Invalid usage, pass --help to see help Geçersiz kullanım, yardım görmek için --help iletin
logged_in Logged in Giriş yapıldı
logged_out Logged out Çıkış yapıldı
not_logged_in You are not logged in Giriş yapmadınız
operation_interrupted Operation interrupted İşlem yarıda kesildi
password Password Parola
pattern_not_match Does not match pattern İstenen biçimle uyuşmuyor
root_required You must be root to perform this action Bu işlemi yapmak için root olmalısınız
server_already_running A server is already running on that port Bu portta zaten çalışan bir sunucu var