Key English Galician
warn_the_user_about_waiting_lock Another YunoHost command is running right now, we are waiting for it to finish before running this one Estase executando outro comando de YunoHost neste intre, estamos agardando a que remate para executar este
argument_required Argument '{argument}' is required O argumento '{argument}' é requerido
server_already_running A server is already running on that port Xa hai un servidor a funcionar nese porto
authentication_required Authentication required Autenticación requerida
confirm Confirm {prompt} Confirma {prompt}
corrupted_json Corrupted JSON read from {ressource} (reason: {error}) Lectura corrupta dos datos JSON de {ressource} (razón: {error})
corrupted_toml Corrupted TOML read from {ressource} (reason: {error}) Lectura corrupta de datos TOML de {ressource} (razón: {error})
corrupted_yaml Corrupted YAML read from {ressource} (reason: {error}) Lectura corrupta dos datos YAML de {ressource} (razón: {error})
cannot_open_file Could not open file {file} (reason: {error}) Non se puido abrir o ficheiro {file} (razón: {error})
cannot_write_file Could not write file {file} (reason: {error}) Non se puido escribir o ficheiro {file} (razón: {error})
pattern_not_match Does not match pattern Non concorda co patrón
edit_text_question {}. Edit this text ? [yN]: {}. Editar este texto ? [yN]:
error Error: Erro:
error_changing_file_permissions Error when changing permissions for {path}: {error} Erro ao cambiar os permisos de {path}: {error}
download_unknown_error Error when downloading data from {url}: {error} Erro ao descargar os datos desde {url}: {error}
error_removing Error when removing {path}: {error} Erro ao eliminar {path}: {error}
error_writing_file Error when writing file {file}: {error} Erro ao escribir o ficheiro {file}: {error}
websocket_request_expected Expected a WebSocket request Agardábase unha solicitude WebSocket
invalid_url Failed to connect to {url} ... maybe the service is down, or you are not properly connected to the Internet in IPv4/IPv6. Fallou a conexión con {url} ... pode que o servizo esté caído, ou que non teñas conexión a Internet con IPv4/IPv6.
file_not_exist File does not exist: '{path}' Non existe o ficheiro: '{path}'