Key English Galician
server_already_running A server is already running on that port Xa hai un servidor a funcionar nese porto
success Success! Ben feito!
unable_authenticate Unable to authenticate Non se puido autenticar
unknown_group Unknown '{group}' group Grupo '{group}' descoñecido
unknown_user Unknown '{user}' user Usuaria '{user}' descoñecida
values_mismatch Values don't match Non concordan os valores
warning Warning: Aviso:
websocket_request_expected Expected a WebSocket request Agardábase unha solicitude WebSocket
cannot_open_file Could not open file {file} (reason: {error}) Non se puido abrir o ficheiro {file} (razón: {error})
cannot_write_file Could not write file {file} (reason: {error}) Non se puido escribir o ficheiro {file} (razón: {error})
unknown_error_reading_file Unknown error while trying to read file {file} (reason: {error}) Erro descoñecido ao intentar ler o ficheiro {file} (razón: {error})
corrupted_json Corrupted JSON read from {ressource} (reason: {error}) Lectura corrupta dos datos JSON de {ressource} (razón: {error})
corrupted_yaml Corrupted YAML read from {ressource} (reason: {error}) Lectura corrupta dos datos YAML de {ressource} (razón: {error})
corrupted_toml Corrupted TOML read from {ressource} (reason: {error}) Lectura corrupta de datos TOML de {ressource} (razón: {error})
error_writing_file Error when writing file {file}: {error} Erro ao escribir o ficheiro {file}: {error}
error_removing Error when removing {path}: {error} Erro ao eliminar {path}: {error}
error_changing_file_permissions Error when changing permissions for {path}: {error} Erro ao cambiar os permisos de {path}: {error}
invalid_url Failed to connect to {url} ... maybe the service is down, or you are not properly connected to the Internet in IPv4/IPv6. Fallou a conexión con {url} ... pode que o servizo esté caído, ou que non teñas conexión a Internet con IPv4/IPv6.
download_ssl_error SSL error when connecting to {url} Erro SSL ao conectar con {url}
download_timeout {url} took too long to answer, gave up. {url} está tardando en responder, deixámolo.