Key English Swedish
aborting Aborting. Avbryter.
action_invalid Invalid action '{action}' Ej tillåten åtgärd '{action}'
admin_password Administration password Administratörslösenord
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Ingenting att göra. Allt är redan uppdaterat.
password_too_simple_1 The password needs to be at least 8 characters long Lösenordet måste bestå av minst åtta tecken