Key English Swedish
admin_password_change_failed Unable to change password Kan inte byta lösenord
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Åtgärden verkar ha fått följande viktiga tjänster att haverera: {services}
admin_password_changed The administration password was changed Administratörskontots lösenord ändrades