The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
Key English Polish
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error} Wybierz poprawną wartość dla argumentu '{name}': {error}
app_manifest_install_ask_password Choose an administration password for this app Wybierz hasło administratora dla tej aplikacji
app_manifest_install_ask_domain Choose the domain where this app should be installed Wybierz domenę, w której ta aplikacja ma zostać zainstalowana
apps_already_up_to_date All apps are already up-to-date Wszystkie aplikacje są już aktualne
all_users All YunoHost users Wszyscy użytkownicy YunoHost
certmanager_attempt_to_replace_valid_cert You are attempting to overwrite a good and valid certificate for domain {domain}! (Use --force to bypass) Właśnie zamierzasz nadpisać dobry i poprawny certyfikat dla domeny '{domain}'! (Użyj komendy z dopiskiem --force, aby ominąć)
global_settings_setting_pop3_enabled Enable POP3 Włącz POP3
domain_config_cert_validity Validity Ważność
user_created User created Utworzono użytkownika
backup_created Backup created: {name} Utworzono kopię zapasową: {name}
domain_created Domain created Utworzono domenę
backup_method_tar_finished TAR backup archive created Utworzono archiwum kopii zapasowej TAR
app_start_remove Removing {app}... Usuwanie {app}...
app_remove_after_failed_install Removing the app after installation failure... Usuwanie aplikacji po niepowodzeniu instalacji...
user_deleted User deleted Usunięto użytkownika
backup_deleted Backup deleted: {name} Usunięto kopię zapasową: {name}.
domain_deleted Domain deleted Usunięto domenę
log_tools_migrations_migrate_forward Run migrations Uruchom migracje
app_install_files_invalid These files cannot be installed Tych plików nie można zainstalować
backup_method_custom_finished Custom backup method '{method}' finished Tworzenie kopii zapasowej według własnej metody '{method}' zakończone