Key English Dutch
app_argument_password_no_default Error while parsing password argument '{name}': password argument can't have a default value for security reason Foutmelding tijdens het lezen van wachtwoordargument '{name}': het wachtwoordargument mag om veiligheidsredenen geen standaardwaarde hebben.
operation_interrupted The operation was manually interrupted? Werd de bewerking handmatig onderbroken?