Key English Dutch
app_change_url_success {app} URL is now {domain}{path} {app} URL is nu {domain}{path}
app_config_unable_to_apply Failed to apply config panel values. De waarden in het configuratiescherm konden niet toegepast worden.
app_config_unable_to_read Failed to read config panel values. Het is niet gelukt de waarden van het configuratiescherm te lezen.
app_extraction_failed Could not extract the installation files Het lukt niet om de installatiebestanden uit te pakken
app_full_domain_unavailable Sorry, this app must be installed on a domain of its own, but other apps are already installed on the domain '{domain}'. You could use a subdomain dedicated to this app instead. Sorry, deze app moet op haar eigen domein geïnstalleerd worden, maar andere apps zijn al geïnstalleerd op het domein '{domain}'. Een mogelijke oplossing is om een nieuw subdomein toe te voegen, speciaal voor deze app.
app_id_invalid Invalid app ID Ongeldige app-id
app_install_failed Unable to install {app}: {error} Kan {app} niet installeren: {error}
app_install_files_invalid These files cannot be installed Deze bestanden kunnen niet worden geïnstalleerd
app_install_script_failed An error occurred inside the app installation script Er is een fout opgetreden in het installatiescript van de app
app_label_deprecated This command is deprecated! Please use the new command 'yunohost user permission update' to manage the app label. Dit commando is vervallen. Gebruik alsjeblieft het nieuwe commando 'yunohost user permission update' om het label van de app te beheren.
app_location_unavailable This URL is either unavailable, or conflicts with the already installed app(s):
{apps}
Deze URL is niet beschikbaar of is in conflict met de al geïnstalleerde app(s):
{apps}
app_make_default_location_already_used Unable to make '{app}' the default app on the domain, '{domain}' is already in use by '{other_app}' Kan '{app}' niet de standaardapp maken op het domein, '{domain}' wordt al gebruikt door '{other_app}'
app_manifest_install_ask_admin Choose an administrator user for this app Kies een administrator voor deze app
app_manifest_install_ask_domain Choose the domain where this app should be installed Kies het domein waar deze app op geïnstalleerd moet worden
app_manifest_install_ask_is_public Should this app be exposed to anonymous visitors? Moet deze app zichtbaar zijn voor anomieme bezoekers?
app_manifest_install_ask_password Choose an administration password for this app Kies een administratiewachtwoord voor deze app
app_manifest_install_ask_path Choose the URL path (after the domain) where this app should be installed Kies het URL-pad (achter het domein) waar deze app geïnstalleerd moet worden
app_not_correctly_installed {app} seems to be incorrectly installed {app} schijnt niet juist geïnstalleerd te zijn
app_not_installed Could not find {app} in the list of installed apps: {all_apps} Het lukte niet om {app} te vinden in de lijst met geïnstalleerde apps: {all_apps}
app_not_properly_removed {app} has not been properly removed {app} werd niet volledig verwijderd