Key English Norwegian Bokmål
action_invalid Invalid action '{action}' Ugyldig handling '{action}'
admin_password Administration password Administrasjonspassord
admin_password_too_long Please choose a password shorter than 127 characters Velg et passord kortere enn 127 tegn
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Ingenting å gjøre. Alt er oppdatert.
app_already_installed {app} is already installed {app} er allerede installert
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} er allerede oppdatert
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error} Velg en gydlig verdi for argumentet '{name}': {error}
app_argument_required Argument '{name}' is required Argumentet '{name}' er påkrevd
app_change_url_success {app} URL is now {domain}{path} {app} nettadressen er nå {domain}{path}
app_extraction_failed Could not extract the installation files Kunne ikke pakke ut installasjonsfilene
app_id_invalid Invalid app ID Ugyldig program-ID
app_install_files_invalid These files cannot be installed Disse filene kan ikke installeres
app_not_correctly_installed {app} seems to be incorrectly installed {app} ser ikke ut til å ha blitt installert på riktig måte
app_not_properly_removed {app} has not been properly removed {app} har ikke blitt fjernet på riktig måte
app_unknown Unknown app Ukjent program
app_upgrade_several_apps The following apps will be upgraded: {apps} Følgende programmer vil oppgraderes: {apps}
app_upgraded {app} upgraded {app} oppgradert
ask_firstname First name Fornavn
ask_lastname Last name Etternavn
ask_main_domain Main domain Hoveddomene