Key English Norwegian Bokmål
apps_already_up_to_date All apps are already up-to-date Alle programmer allerede oppdatert
app_removed {app} uninstalled {app} fjernet
aborting Aborting. Avbryter…
app_argument_choice_invalid Pick a valid value for argument '{name}': '{value}' is not among the available choices ({choices}) Bruk én av disse valgene '{choices}' for argumentet '{name}'
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Denne handlingen ser ut til å ha knekt disse viktige tjenestene: {services}
backup_no_uncompress_archive_dir There is no such uncompressed archive directory Det finnes ingen slik utpakket arkivmappe
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Dette programmet er allerede installert. Nettadressen kan ikke endres kun med denne funksjonen. Ta en titt på `app changeurl` hvis den er tilgjengelig.
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). Dette programmet krever noen tjenester som ikke kjører. Før du fortsetter, du bør prøve å starte følgende tjenester på ny (og antagelig undersøke hvorfor de er nede): {services}
log_app_change_url Change the URL of the '{}' app Endre nettadresse for '{}'-programmet
dyndns_key_not_found DNS key not found for the domain Fant ikke DNS-nøkkel for domenet
backup_archive_app_not_found Could not find {app} in the backup archive Fant ikke programmet '{app}' i sikkerhetskopiarkivet
app_start_remove Removing {app}... Fjerner programmet '{app}'…
log_remove_on_failed_restore Remove '{}' after a failed restore from a backup archive Fjern '{}' etter mislykket gjenoppretting fra sikkerhetskopiarkiv
log_app_remove Remove the '{}' app Fjern '{}'-programmet
log_help_to_get_log To view the log of the operation '{desc}', use the command 'yunohost log show {name}' For å vise loggen for operasjonen '{desc}', bruk kommandoen 'yunohost log show {name}'
backup_mount_archive_for_restore Preparing archive for restoration... Forbereder arkiv for gjenopprettelse…
log_letsencrypt_cert_renew Renew '{}' Let's Encrypt certificate Forny '{}'-Let's Encrypt-sertifikat
app_start_restore Restoring {app}... Gjenoppretter programmet '{app}'…
log_app_makedefault Make '{}' the default app Gjør '{}' til forvalgt program
app_start_install Installing {app}... Installerer programmet '{app}'…