Key English Norwegian Bokmål
aborting Aborting. Avbryter…
log_domain_add Add '{}' domain into system configuration Legg til '{}'-domenet i systemoppsett
log_user_create Add '{}' user Legg til '{}' bruker
apps_already_up_to_date All apps are already up-to-date Alle programmer allerede oppdatert
app_removed {app} uninstalled {app} fjernet
log_app_change_url Change the URL of the '{}' app Endre nettadresse for '{}'-programmet
app_requirements_checking Checking requirements for {app}... Sjekker påkrevde pakker for {app}…
app_start_backup Collecting files to be backed up for {app}... Samler inn filer for sikkerhetskopiering for {app}…
backup_applying_method_copy Copying all files to backup... Kopier alle filer til sikkerhetskopi…
backup_app_failed Could not back up {app} Kunne ikke sikkerhetskopiere programmet '{app}'
backup_archive_app_not_found Could not find {app} in the backup archive Fant ikke programmet '{app}' i sikkerhetskopiarkivet
mail_alias_remove_failed Could not remove e-mail alias '{mail}' Kunne ikke fjerne e-postaliaset '{mail}'
app_upgrade_failed Could not upgrade {app}: {error} Kunne ikke oppgradere {app}
backup_actually_backuping Creating a backup archive from the collected files... Oppretter sikkerhetskopiarkiv fra innsamlede filer…
backup_applying_method_tar Creating the backup TAR archive... Lager TAR-sikkerhetskopiarkiv…
log_user_delete Delete '{}' user Slett '{}' bruker
dyndns_key_not_found DNS key not found for the domain Fant ikke DNS-nøkkel for domenet
downloading Downloading... Laster ned…
extracting Extracting... Pakker ut…
dyndns_key_generating Generating DNS key... It may take a while. Oppretter DNS-nøkkel… Dette kan ta en stund.