Key English Norwegian Bokmål
aborting Aborting. Avbryter…
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Denne handlingen ser ut til å ha knekt disse viktige tjenestene: {services}
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). Dette programmet krever noen tjenester som ikke kjører. Før du fortsetter, du bør prøve å starte følgende tjenester på ny (og antagelig undersøke hvorfor de er nede): {services}
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Dette programmet er allerede installert. Nettadressen kan ikke endres kun med denne funksjonen. Ta en titt på `app changeurl` hvis den er tilgjengelig.
app_argument_choice_invalid Pick a valid value for argument '{name}': '{value}' is not among the available choices ({choices}) Bruk én av disse valgene '{choices}' for argumentet '{name}'
app_install_failed Unable to install {app}: {error} Kunne ikke installere {app}: {error}
app_removed {app} uninstalled {app} fjernet
app_requirements_checking Checking requirements for {app}... Sjekker påkrevde pakker for {app}…
apps_already_up_to_date All apps are already up-to-date Alle programmer allerede oppdatert
app_start_backup Collecting files to be backed up for {app}... Samler inn filer for sikkerhetskopiering for {app}…
app_start_install Installing {app}... Installerer programmet '{app}'…
app_start_remove Removing {app}... Fjerner programmet '{app}'…
app_start_restore Restoring {app}... Gjenoppretter programmet '{app}'…
app_upgrade_app_name Now upgrading {app}... Oppgraderer {app}…
app_upgrade_failed Could not upgrade {app}: {error} Kunne ikke oppgradere {app}
app_upgrade_some_app_failed Some apps could not be upgraded Noen programmer kunne ikke oppgraderes
backup_actually_backuping Creating a backup archive from the collected files... Oppretter sikkerhetskopiarkiv fra innsamlede filer…
backup_app_failed Could not back up {app} Kunne ikke sikkerhetskopiere programmet '{app}'
backup_applying_method_copy Copying all files to backup... Kopier alle filer til sikkerhetskopi…
backup_applying_method_tar Creating the backup TAR archive... Lager TAR-sikkerhetskopiarkiv…