Key English Norwegian Bokmål
log_remove_on_failed_restore Remove '{}' after a failed restore from a backup archive Fjern '{}' etter mislykket gjenoppretting fra sikkerhetskopiarkiv
log_selfsigned_cert_install Install self-signed certificate on '{}' domain Installer selvsignert sertifikat på '{}'-domenet
log_user_create Add '{}' user Legg til '{}' bruker
log_user_delete Delete '{}' user Slett '{}' bruker
log_user_update Update info for user '{}' Oppdater brukerinfo for '{}'
mail_alias_remove_failed Could not remove e-mail alias '{mail}' Kunne ikke fjerne e-postaliaset '{mail}'
mail_domain_unknown Invalid e-mail address for domain '{domain}'. Please, use a domain administrated by this server. Ukjent e-postadresse for domenet '{domain}'