Key English Norwegian Bokmål
aborting Aborting. Avbryter…
action_invalid Invalid action '{action}' Ugyldig handling '{action}'
additional_urls_already_added Additionnal URL '{url}' already added in the additional URL for permission '{permission}'
additional_urls_already_removed Additionnal URL '{url}' already removed in the additional URL for permission '{permission}'
admin_password Administration password Administrasjonspassord
admin_password_change_failed Unable to change password Kan ikke endre passord
admin_password_changed The administration password was changed Administrasjonspassord endret
admin_password_too_long Please choose a password shorter than 127 characters Velg et passord kortere enn 127 tegn
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Ingenting å gjøre. Alt er oppdatert.
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Denne handlingen ser ut til å ha knekt disse viktige tjenestene: {services}
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). Dette programmet krever noen tjenester som ikke kjører. Før du fortsetter, du bør prøve å starte følgende tjenester på ny (og antagelig undersøke hvorfor de er nede): {services}
app_already_installed {app} is already installed {app} er allerede installert
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Dette programmet er allerede installert. Nettadressen kan ikke endres kun med denne funksjonen. Ta en titt på `app changeurl` hvis den er tilgjengelig.
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} er allerede oppdatert
app_argument_choice_invalid Pick a valid value for argument '{name}': '{value}' is not among the available choices ({choices}) Bruk én av disse valgene '{choices}' for argumentet '{name}'
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error} Velg en gydlig verdi for argumentet '{name}': {error}
app_argument_password_no_default Error while parsing password argument '{name}': password argument can't have a default value for security reason
app_argument_required Argument '{name}' is required Argumentet '{name}' er påkrevd
app_change_url_identical_domains The old and new domain/url_path are identical ('{domain}{path}'), nothing to do.
app_change_url_no_script The app '{app_name}' doesn't support URL modification yet. Maybe you should upgrade it.