Key English Galician
backup_with_no_restore_script_for_app {app} has no restoration script, you will not be able to automatically restore the backup of this app. '{app}' non ten script de restablecemento, non poderás restablecer automáticamente a copia de apoio desta app.
app_not_properly_removed {app} has not been properly removed {app} non se eliminou de xeito correcto
apps_failed_to_upgrade_line
* {app_id} (to see corresponding log do a 'yunohost log show {operation_logger_name}')

* {app_id} (para ver o rexistro correspondente executa 'yunohost log show {operation_logger_name}')
app_already_installed {app} is already installed {app} xa está instalada
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} xa está actualizada
domain_config_auth_application_key Application key Chave da aplicación
diagnosis_description_apps Applications Aplicacións
domain_config_auth_application_secret Application secret key Chave segreda da aplicación
log_app_config_set Apply config to the '{}' app Aplicar a configuración á app '{}'
migration_0021_patch_yunohost_conflicts Applying patch to workaround conflict issue... Solucionando os problemas e conflitos...
regenconf_pending_applying Applying pending configuration for category '{category}'... Aplicando a configuración pendente para categoría '{category}'...
config_apply_failed Applying the new configuration failed: {error} Fallou a aplicación da nova configuración: {error}
log_settings_set Apply settings Aplicar axustes
app_not_correctly_installed {app} seems to be incorrectly installed {app} semella que non está instalada correctamente
app_removed {app} uninstalled {app} desinstalada
app_upgraded {app} upgraded {app} actualizadas
app_change_url_success {app} URL is now {domain}{path} A URL de {app} agora é {domain}{path}
unrestore_app {app} will not be restored {app} non vai ser restablecida
unbackup_app {app} will not be saved {app} non vai ser gardada
app_argument_required Argument '{name}' is required Requírese o argumento '{name}'