Key English Galician
domain_dns_push_failed_to_authenticate Failed to authenticate on registrar's API for domain '{domain}'. Most probably the credentials are incorrect? (Error: {error}) Fallou a autenticación na API da rexistradora do dominio '{domain}'. Comprobaches que sexan as credenciais correctas? (Erro: {error})