Key English Galician
unexpected_error Something unexpected went wrong: {error} Aconteceu un fallo non agardado: {error}
unknown_main_domain_path Unknown domain or path for '{app}'. You need to specify a domain and a path to be able to specify a URL for permission. Dominio ou ruta descoñecida '{app}'. Tes que indicar un dominio e ruta para poder especificar un URL para o permiso.
unlimit No quota Sen cota
unrestore_app {app} will not be restored {app} non vai ser restablecida
update_apt_cache_failed Unable to update the cache of APT (Debian's package manager). Here is a dump of the sources.list lines, which might help identify problematic lines:
{sourceslist}
Non se puido actualizar a caché de APT (xestor de paquetes de Debian). Aquí tes un volcado do sources.list, que podería axudarche a identificar liñas incorrectas:
{sourceslist}
update_apt_cache_warning Something went wrong while updating the cache of APT (Debian's package manager). Here is a dump of the sources.list lines, which might help identify problematic lines:
{sourceslist}
Algo fallou ao actualizar a caché de APT (xestor de paquetes Debian). Aquí tes un volcado de sources.list, que podería axudar a identificar liñas problemáticas:
{sourceslist}
updating_apt_cache Fetching available upgrades for system packages... Obtendo actualizacións dispoñibles para os paquetes do sistema...
upgrade_complete Upgrade complete Actualización completa
upgrading_packages Upgrading packages... Actualizando paquetes...
upnp_dev_not_found No UPnP device found Non se atopa dispositivo UPnP
upnp_disabled UPnP turned off UPnP desactivado
upnp_enabled UPnP turned on UPnP activado
upnp_port_open_failed Could not open port via UPnP Non se puido abrir porto a través de UPnP
user_already_exists The user '{user}' already exists A usuaria '{user}' xa existe
user_created User created Usuaria creada
user_creation_failed Could not create user {user}: {error} Non se puido crear a usuaria {user}: {error}
user_deleted User deleted Usuaria eliminada
user_deletion_failed Could not delete user {user}: {error} Non se puido eliminar a usuaria {user}: {error}
user_home_creation_failed Could not create home folder '{home}' for user Non se puido crear cartafol home '{home}' para a usuaria
user_import_bad_file Your CSV file is not correctly formatted it will be ignored to avoid potential data loss O ficheiro CSV non ten o formato correcto e será ignorado para evitar unha potencial perda de datos