Key English Basque
apps_catalog_init_success App catalog system initialized! Abiarazi da aplikazioen katalogo sistema!
log_tools_postinstall Postinstall your YunoHost server Abiarazi YunoHost zerbitzariaren instalazio ondorengo prozesua
ask_lastname Last name Abizena
pattern_lastname Must be a valid last name Abizen horrek ez du balio
action_invalid Invalid action '{action}' '{action}' eragiketa baliogabea da
experimental_feature Warning: This feature is experimental and not considered stable, you should not use it unless you know what you are doing. Adi: Funtzio hau esperimentala eta ezegonkorra da, ez zenuke erabili beharko ez badakizu zertan ari zaren.
confirm_app_install_warning Warning: This app may work, but is not well-integrated in YunoHost. Some features such as single sign-on and backup/restore might not be available. Install anyway? [{answers}] Adi: litekeena da aplikazio hau ibiltzea baina ez dago YunoHostera egina. Ezaugarri batzuk, SSO edo babeskopia/lehengoratzea esaterako, desgaituta egon daitezke. Instalatu hala ere? [{answers}]
root_password_desynchronized The admin password was changed, but YunoHost could not propagate this to the root password! Administrariaren pasahitza aldatu da baina YunoHostek ezin izan du aldaketa root pasahitzera hedatu!
global_settings_setting_security_webadmin_allowlist IP adresses allowed to access the webadmin. Comma-separated. Administrazio-ataria bisita dezaketen IP helbideak, koma bidez bereiziak.
admin_password Administration password Administrazio-pasahitza
admin_password_changed The administration password was changed Administrazio-pasahitza aldatu da
root_password_replaced_by_admin_password Your root password have been replaced by your admin password. Administrazio-pasahitzak root pasahitza ordezkatu du.
global_settings_setting_security_password_admin_strength Admin password strength Administrazio-pasahitzaren segurtasuna
ask_new_admin_password New administration password Administrazio-pasahitz berria
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new administration password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to use a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Administrazio-pasahitz berria ezartzear zaude. Pasahitzak zortzi karaktere izan beharko lituzke gutxienez, baina gomendagarria da pasahitz luzeagoa erabiltzea (esaldi bat, esaterako) edota karaktere desberdinak erabiltzea (hizki larriak, txikiak, zenbakiak eta karaktere bereziak).
hook_exec_not_terminated Script did not finish properly: {path} Aginduak ez du behar bezala amaitu: {path}
log_domain_config_set Update configuration for domain '{}' Aldatu '{}' domeinuko ezarpenak
diagnosis_mail_fcrdns_different_from_ehlo_domain The reverse DNS is not correctly configured in IPv{ipversion}. Some emails may fail to get delivered or may get flagged as spam. Alderantzizko DNSa ez dago zuzen konfiguratuta IPv{ipversion}an. Litekeena da hartzaileak posta elektroniko batzuk jaso ezin izatea edo mezuok spam modura etiketatuak izatea.
diagnosis_mail_fcrdns_ok Your reverse DNS is correctly configured! Alderantzizko DNSa zuzen konfiguratuta dago!
group_cannot_edit_all_users The group 'all_users' cannot be edited manually. It is a special group meant to contain all users registered in YunoHost 'all_users' taldea ezin da eskuz moldatu. YunoHosten izena emanda dauden erabiltzaile guztiak barne dituen talde berezia da