Key English Basque
app_change_url_success {app} URL is now {domain}{path} {app} aplikazioaren URLa {domain}{path} da orain
app_config_unable_to_apply Failed to apply config panel values. Ezinezkoa izan da konfigurazio aukerak ezartzea.
app_config_unable_to_read Failed to read config panel values. Ezinezkoa izan da konfigurazio aukerak irakurtzea.
app_extraction_failed Could not extract the installation files Ezinezkoa izan da instalazio fitxategiak ateratzea
app_full_domain_unavailable Sorry, this app must be installed on a domain of its own, but other apps are already installed on the domain '{domain}'. You could use a subdomain dedicated to this app instead. Aplikazio honek bere domeinu propioa behar du, baina beste aplikazio batzuk daude dagoeneko instalatuta '{domain}' domeinuan. Azpidomeinu bat erabil zenezake instalatu nahi duzun aplikaziorako.
app_id_invalid Invalid app ID Aplikazio ID okerra
app_install_failed Unable to install {app}: {error} Ezinezkoa izan da {app} instalatzea: {error}
app_install_files_invalid These files cannot be installed Ezin dira fitxategi hauek instalatu
app_install_script_failed An error occurred inside the app installation script Errore bat gertatu da aplikazioaren instalatzailearen aginduetan
app_label_deprecated This command is deprecated! Please use the new command 'yunohost user permission update' to manage the app label. Komando hau zaharkitua dago! Mesedez, erabili 'yunohost user permission update' komando berria aplikazioaren etiketa kudeatzeko.
app_location_unavailable This URL is either unavailable, or conflicts with the already installed app(s):
{apps}
URL hau ez dago erabilgarri edota dagoeneko instalatutako aplikazioren batekin talka egiten du:
{apps}
app_make_default_location_already_used Unable to make '{app}' the default app on the domain, '{domain}' is already in use by '{other_app}' Ezinezkoa izan da '{app}' '{domain}' domeinuan lehenestea, '{other_app}'(e)k dagoeneko '{domain}' erabiltzen duelako
app_manifest_install_ask_admin Choose an administrator user for this app Aukeratu administrari bat aplikazio honetarako
app_manifest_install_ask_domain Choose the domain where this app should be installed Aukeratu zein domeinutan instalatu nahi duzun aplikazioa
app_manifest_install_ask_is_public Should this app be exposed to anonymous visitors? Saiorik hasi gabeko bisitarientzat ikusgai egon beharko luke aplikazioak?
app_manifest_install_ask_password Choose an administration password for this app Aukeratu administrazio-pasahitz bat aplikazio honetarako
app_manifest_install_ask_path Choose the URL path (after the domain) where this app should be installed Aukeratu aplikazio hau instalatzeko URLaren bidea (domeinuaren atzeko aldean)
app_not_correctly_installed {app} seems to be incorrectly installed Ez dirudi {app} ondo instalatuta dagoenik
app_not_installed Could not find {app} in the list of installed apps: {all_apps} Ezinezkoa izan da {app} aurkitzea instalatutako aplikazioen zerrendan: {all_apps}
app_not_properly_removed {app} has not been properly removed Ezinezkoa izan da {app} guztiz ezabatzea