Key English Basque
domain_dns_push_failed_to_authenticate Failed to authenticate on registrar's API for domain '{domain}'. Most probably the credentials are incorrect? (Error: {error}) Ezinezkoa izan da '{domain}' domeinurako APIa erabiliz erregistro-enpresan saioa hastea. Zuzenak al dira datuak? (Errorea: {error})
good_practices_about_admin_password You are now about to define a new administration password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to use a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Administrazio-pasahitz berria ezartzear zaude. Pasahitzak zortzi karaktere izan beharko lituzke gutxienez, baina gomendagarria da pasahitz luzeagoa erabiltzea (esaldi bat, esaterako) edota karaktere desberdinak erabiltzea (hizki larriak, txikiak, zenbakiak eta karaktere bereziak).
good_practices_about_user_password You are now about to define a new user password. The password should be at least 8 characters long—though it is good practice to use a longer password (i.e. a passphrase) and/or to a variation of characters (uppercase, lowercase, digits and special characters). Erabiltzaile-pasahitz berria ezartzear zaude. Pasahitzak zortzi karaktere izan beharko lituzke gutxienez, baina gomendagarria da pasahitz luzeagoa erabiltzea (esaldi bat, esaterako) edota karaktere desberdinak erabiltzea (hizki larriak, txikiak, zenbakiak eta karaktere bereziak).
password_too_simple_3 The password needs to be at least 8 characters long and contain a digit, upper, lower and special characters Pasahitzak zortzi karaktere izan behar ditu gutxienez eta zenbakiren bat, hizki larriren bat, txikiren bat eta karaktere bereziren bat izan behar ditu
password_too_simple_4 The password needs to be at least 12 characters long and contain a digit, upper, lower and special characters Pasahitzak 12 karaktere izan behar ditu gutxienez eta zenbakiren bat, hizki larriren bat, txikiren bat eta karaktere bereziren bat izan behar ditu