Key English Basque
aborting Aborting. Bertan behera uzten.
action_invalid Invalid action '{action}' '{action}' ekintza baliogabea
additional_urls_already_added Additionnal URL '{url}' already added in the additional URL for permission '{permission}' '{url}' URL gehigarria '{permission}' baimenerako gehitu da dagoeneko
additional_urls_already_removed Additionnal URL '{url}' already removed in the additional URL for permission '{permission}' '{url}' URL gehigarriari '{permission}' baimena kendu zaio dagoeneko
admin_password Administration password Administrazio-pasahitza
admin_password_change_failed Unable to change password Ezinezkoa izan da pasahitza aldatzea
admin_password_changed The administration password was changed Administrazio-pasahitza aldatu da
admin_password_too_long Please choose a password shorter than 127 characters Mesedez aukeratu 127 karaktere baino laburragoa den pasahitz bat
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Ez dago egiteko ezer. Guztia dago egunean.
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Ekintza honek {services} zerbitzu garrantzitsuak hondatu dituela dirudi
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). {services} zerbitzuak martxan egon beharko lirateke ekintza hau gauzatu ahal izateko. Saia zaitez zerbitzuok berrabiarazten (eta ikertu zergatik abiarazi ez diren).
app_already_installed {app} is already installed {app} instalatuta dago dagoeneko
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Aplikazio hau instalatuta dago dagoeneko. URLa ezin da aldatu aukera honekin. Markatu `app changeurl` markatzeko moduan badago.
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} aplikazioa egunean da dagoeneko
app_argument_choice_invalid Pick a valid value for argument '{name}': '{value}' is not among the available choices ({choices}) Aukeratu ({choices}) aukeretako bat '{name}' argumenturako: '{value}' ez dago aukera horien artean
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error} Aukeratu balio onargarri bat {name}' argumenturako: {error}
app_argument_password_no_default Error while parsing password argument '{name}': password argument can't have a default value for security reason Errorea egon da '{name}' pasahitzaren argumentua ikuskatzean: pasahitzaren argumentuak ezin du balio hori izan segurtasun urria duela-eta
app_argument_required Argument '{name}' is required '{name}' argumentua beharrezkoa da
app_change_url_identical_domains The old and new domain/url_path are identical ('{domain}{path}'), nothing to do. Domeinu zahar eta berriaren bidea bera dira: ('{domain}{path}'), ez dago ezer egitekorik.
app_change_url_no_script The app '{app_name}' doesn't support URL modification yet. Maybe you should upgrade it. '{app_name}' aplikazioak ez du URLa moldatzerik onartzen momentuz. Agian eguneratu beharko zenuke.