Key English Esperanto
aborting Aborting. Aborti.
action_invalid Invalid action '{action}' Nevalida ago « {action} »
additional_urls_already_added Additionnal URL '{url}' already added in the additional URL for permission '{permission}' Plia URL '{url}' jam aldonita en la aldona URL por permeso '{permission}'
additional_urls_already_removed Additionnal URL '{url}' already removed in the additional URL for permission '{permission}' Plia URL '{url}' jam forigita en la aldona URL por permeso '{permission}'
admin_password Administration password Pasvorto de la estro
already_up_to_date Nothing to do. Everything is already up-to-date. Nenio por fari. Ĉio estas jam ĝisdatigita.
app_action_broke_system This action seems to have broken these important services: {services} Ĉi tiu ago ŝajne rompis ĉi tiujn gravajn servojn: {services}
app_action_cannot_be_ran_because_required_services_down These required services should be running to run this action: {services}. Try restarting them to continue (and possibly investigate why they are down). Ĉi tiuj postulataj servoj devas funkcii por funkciigi ĉi tiun agon: {services}. Provu rekomenci ilin por daŭrigi (kaj eble esploru, kial ili malsupreniras).
app_already_installed {app} is already installed {app} estas jam instalita
app_already_installed_cant_change_url This app is already installed. The URL cannot be changed just by this function. Check in `app changeurl` if it's available. Ĉi tiu app estas jam instalita. La URL ne povas esti ŝanĝita nur per ĉi tiu funkcio. Kontrolu en `app changeurl` se ĝi haveblas.
app_already_up_to_date {app} is already up-to-date {app} estas jam ĝisdata
app_argument_invalid Pick a valid value for the argument '{name}': {error} Elektu validan valoron por la argumento '{name}': {error}
app_argument_required Argument '{name}' is required Parametro {name} estas bezonata
app_change_url_identical_domains The old and new domain/url_path are identical ('{domain}{path}'), nothing to do. Malnovaj kaj novaj domajno/URL estas la sama ('{domain}{path}'), nenio fareblas.
app_change_url_no_script The app '{app_name}' doesn't support URL modification yet. Maybe you should upgrade it. La app '{app_name}' ankoraŭ ne subtenas URL-modifon. Eble vi devus altgradigi ĝin.
app_change_url_success {app} URL is now {domain}{path} {app} URL nun estas {domain} {path}
app_extraction_failed Could not extract the installation files Ne povis ĉerpi la instalajn dosierojn
app_full_domain_unavailable Sorry, this app must be installed on a domain of its own, but other apps are already installed on the domain '{domain}'. You could use a subdomain dedicated to this app instead. Bedaŭrinde, ĉi tiu app devas esti instalita sur propra domajno, sed aliaj programoj jam estas instalitaj sur la domajno '{domain}'. Vi povus uzi subdominon dediĉitan al ĉi tiu app anstataŭe.
app_id_invalid Invalid app ID Nevalida apo ID
app_install_failed Unable to install {app}: {error} Ne povis instali {app}: {error}